STORIES


KOHOUTKOVÁ X BALENÁ VODA

Informace & porovnání.


Voda je základní stavební látkou života, díky ní jsou na planetě lidé, zvířata, rostliny a vše živé.
Každá lidská bytost, tvořena ze 70% vodou - lidský mozek se skládá z 80% z vody, kůže ze 64%,
kosti ze 31%, by měla denně vypít alespoň 2 litry vody, což  je objem srovnatelný s tím, kolik lidská
schránka v průběhu dne vyloučí. Voda je naše životní tonikum, dostatečnou hydratací udržíme naše
tělo i mysl ve stálé kondici, má to ale jeden háček - není voda, jako voda. Kterou vodu tedy pít? Zaměřili
jsme se na rozdíly mezi balenou a kohoutkovou vodou, výsledky pro nás byly více než překvapivé…
Odkud vlastně balená voda pochází? Ze stejného zdroje, jako ta kohoutková. Tento přírodní poklad
je ukrytý 70 metrů pod námi, kde končí vrty, voda putuje skrz čerpadla a trubky až k nám domů, nebo
do stáčíren jednotlivých firem, kde je stočí do pet láhví. Opravdu balená voda neprochází žádnou
úpravou, oproti té ‘obyčejné’ kohoutkové? Držte se - opravdu ne. Těch několik desítek metrů hornin,
pod našima nohama, pod kterými proudí získávaná voda, je účinnou filtrací a zábranou před znečištěním,
ani v jednom případě tedy není žádná další úprava třeba, postačí, aby vrt splňoval dané náležitosti.
Paradoxně ve všech testech, kontrolujících zdravotní nezávadnost vody, zvítězila na plné čáře
kohoutková voda - z jednoho jediného důvodu - voda z kohoutku je mnohem více kontrolovaná,
v balené vodě, díky komerčním vrtům, byla prokázána přítomnost pesticidů a jejich rozkladných
produktů.V balené vodě byly ale i další nálezy - nadměrné množství Organotrofní bakterie, nízký
obsah vápníku, nízká celková tvrdost (vápník a hořčík), vyšší či nadlimitní obsah fluoridů, dusitanů
a barya, podezření na přítomnost cizorodé toxické látky nebo použití nedovolené antimikrobiální
úpravy, obsah benzo(a)pyrenu, chloroformu (trichlormethan) a dichlormethanu a spoustu dalších.
Ročně každá vodárenská společnost odebere několik tisíc vzorků a provede desetitisíce analýz.
Ve vodě z kohoutku je sledováno na 100 ukazatelů kvality vody, některé jsou i nad rámec
vyhláškou stanovených povinných ukazatelů. Balená voda podléhá méně normám a kontrolám
než voda z kohoutku. Pitná voda v českých kohoutcích patří mezi nejkvalitnější v Evropě.
Velkou nevýhodou balené vody je dlouhá doba, která uplyne mezi jejím stočením a spotřebou. Můžou to
být týdny, měsíce ale i roky. U kohoutkové jsou to řádově hodiny, ve velkých sítích výjimečně až 7 dnů.
U balené vody tedy nezáleží jen na kvalitě jejího zpracování a plnění do láhví, ale velmi důležité je také
skladování. Výrobci však bohužel nejsou schopni zaručit dodržování  předepsaných podmínek, příkladem
je prodej na benzinových pumpách, v pouličních stáncích nebo ve večerkách. Reálně se tak stává, že se
v balené vodě množí bakterie, což má negativní vliv nejen na její chuť, ale i na hygienickou nezávadnost.


Aby toho nebylo málo, výzkumy jasně říkají, že až miliarda lidí na světě nemá přístup k čisté vodě. Přesto
města utrácejí miliony korun i dolarů za likvidaci plastových lahví, které vyhazujeme. Přitom pouhá jedna
koruna zajistí pitnou vodu na celý den pro 2 děti. Kolik dáte za jednu jedinou balenou vodu v obchodě? Sám
ředitel Karlovarských minerálních vod řekl: "Láhev Mattoni stojí restaurace čtyři koruny, prodávají ji za třicet.aktivní bambusový uhlík v kombinaci se skleněnou láhví Jungle Way

Všimli jste si, jak nás balená voda láká na obrázky horských potůčků a nedotčené přírody? Teď už víte, že to
není pravda. Výrobci nám vsugerovali, že jejich voda je lepší a zdravější než voda z kohoutku. Že ona jediná
pochází z lůna přírody. Že má očišťující účinky. Že dodává energii. Že tělo nabíjí vitalitou. Opak je pravdou.
Pokud si přejete opravdu čistou vodu, bez stop bakterií, chlóru, chloraminu a veškerých nečistot i zápachu
z vodovodu, dopřejte si kohoutkovou vodu s aktivním bambusovým uhlíkem Jungle Way, který, mimo čistoty,
vodu mineralizuje a obohacuje o draslík, hořčík a další tělu prospěšné látky.